ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ตัน ปริมาตรกระบอกสู ต่ำกว่า ๒,๔00 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน หลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถกระบะ(cab)
Admin

Share: