ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔0 แรงม้า จำนวน ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราดา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ รถบรรทุกน้ำ
Share: