กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

Admin

Share: