วันนี้เวลา 19.00 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ ( ปภ) ลงพื้นที่หมู่บ้าน พฤกษา สูบน้ำท่วมขัง

Share: