วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จัดประชุมอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยนายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

Admin

Share: