ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านนายศักดา มั่นสุวรรณ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ
เอกสารประกวดราคา

Admin

Share: