วันที่ 4- 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายกชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้มอบหมาย ให้ นางราตรี ภูดวงจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พร้อมด้วย กองสาธารณสุขฯ ในการรับลงทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และ สำรวจความต้องการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 8 ในการให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ครั้งนี้ #หากท่านใดลงทะเบียนไม่ทัน สามารถลงผ่านเฟซบุ๊ก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาเกลือ ได้ค่ะ

Admin

Share: