น้ำลูกจาก (25 บาท)

น้ำลูกจาก หวาน ชื่นใจ ผสมเนื้อลูกจากแท้ เคี้ยวหนุบหนับ คัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติจากใจ ชุมชน สู่มือคุณ “ลูกจาก” ผลของต้นจาก พืชจำพวกปาล์ม เติบโตในป่าชายเลน เป็นพืชท้องถิ่นของบ้านคลองนาเกลือ นำมาผ่าเอาเนื้อสีขาวด้านในมารับประทาน – ไม่ใส่สารกันบูดและวัตถุกันเสีย – ปริมาตร 150 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตร (โทร.084-644-5228)

Admin

Share: