Posted in อื่นๆ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เพื่อดำเนินการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู็ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกชาตรี อ่วมสอาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

Continue Reading...