แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 18/03/2022
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 จำนวน 65,340 กล่อง 05/11/2021
กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 01/11/2021
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 28/10/2021
กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 15/10/2021
กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 06/10/2021
จัดซื้อเรือจัดเก็บขยะพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 คัน 21/10/2020
กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 01/10/2020
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดสาขลา(ด้านหลัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ 21/05/2020
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดสาขลา(ด้านหลัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ 18/12/2019
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 03/10/2019
จ้างเหมากำจัดขยะโดยการฝังกลบ 01/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมห้องน้ำข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้าด้านหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ จำนวน 12 จุด 16 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดสาขลา(ด้านหลัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดสาขลา(ด้านหลัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/01/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมห้องน้ำข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2019
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2021
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมห้องน้ำข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้าด้านหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ จำนวน 12 จุด 16 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดสาขลา(ด้านหลัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อยางมะตอย ของกองช่าง จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโป๊ะไม้พร้อมสะพานไม้เชื่อมโป๊ะ และโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโป๊ะไม้พร้อมสะพานไม้เชื่อมโป๊ะ และโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างซ่อมแซมจอ LED บริเวณหน้าวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ของกองช่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 8482 สมุทรปราการ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2022
จ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กฉ 5416 สมุทรปราการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community lsolation) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างจ้างเหมาลากโป๊ะขึ้นจากลำคลอง บริเวณหน้าโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/10/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโป๊ะไม้พร้อมสะพานไม้เชื่อมโป๊ะ และโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 7633 ของกองช่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาในงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา งานโยธา และปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างทำป้ายสแตนเลสโลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ของกองช่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2022
จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า ตั้งแต่บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้า 7-11 รอบอาคารกู้ชีพและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถึงทางแยกเข้าถนนนาขวาง และตั้งแต่สะพานข้ามคลองสรรพสามิตทางเข้าหลังวัดสาขลาถึงศาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาในงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา งานโยธา และปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาในงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา งานโยธา และปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๘๙๕๗ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่