องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ขอแจ้งประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้รับจ้างจะดำเนินการปูผิวจราจรแอดฟันติดบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือบริเวณหน้าบ้านคุณมยุราหมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือจนสุดถนน #ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share: