วันที่ 31 มกราคม 2566 นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลนาเกลือ ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ


Share: