ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ(เป็นการชั่วคราว) เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1เมษายน 2565 เนื่องด้วยพบบุคลากรติดเชื้อ(COVlD-19)

Share: