ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

🖍️ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่
ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์
Share: