ระดับน้ำทะเล จะหนุนสูงถึงวันที่12 นี้ ขอให้ทุกท่านวางแผนในการเดินทาง หากบ้านเรือนใดที่เป็นพื้นต่ำควรเก็บสิ่งของมีค่า ขึ้นที่สูง โดยทุกท่านสามารถโหลดแอป ชื่อว่า น้ำขึ้นน้ำลง (Play store) เพื่อดูระดับน้ำ

ระดับน้ำทะเล จะหนุนสูงถึงวันที่12 นี้ ขอให้ทุกท่านวางแผนในการเดินทาง  หากบ้านเรือนใดที่เป็นพื้นต่ำควรเก็บสิ่งของมีค่า ขึ้นที่สูง
โดยทุกท่านสามารถโหลดแอป ชื่อว่า น้ำขึ้นน้ำลง   (Play store) เพื่อดูระดับน้ำ
Share: